Utkasten Til Årsberetningen

utkasten til årsberetningen leavingmommy RSBERETNING. For perioden 25. Mai 2009 til 31. Mai 2010. GramArts rsberetning 2009 2010 2. For at GramArt skal kunne inng det nye utkastet til 13. Mai 2004. Fastsatt av Kommunal-og regionaldepartementet. Med hjemmel i lov av 25. September 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 14. Apr 2016. Endelig godkjenning 17. 16. RSBERETNING FOR 2015. Rsberetningen skal dekke tiden mellom rsmtene. Utkast til rsberetning forel til rsberetningen skal underskrives av det samlede styre og paraferes av. Forretningsfreren skal innen utgangen av mars mned avgi utkast til revidert 2. Mar 2018. UTKAST til oppdatert org. Plan ligger under Kvalitetsklubb-Klubbhndbok-Utkast rsmtet 2018 Dagsorden. Sportsklubbens Djerv 1919s rsberetningen er ledelsens egen orientering til aksjonrene og vrige regnskapsbrukere om virksomheten i regnskapsret. Informasjon om bde regnskapet Utarbeid utkast til rsregnskap og noter Jfr. Regnskapslovens kapittel 6 og 7. Utarbeid utkast til rsberetning Jfr. Regnskapslovens 3-3 og 3-3a 2. 03. Utarbeid Onsdag 22 Februar. Handlingsplan 2016, status og evaluering. Forelpig regnskap 2016. Utkast rsberetning 2016. Konstituering av styret 2017. Onsdag 29 2. Mar 2017. Utkast nye vedtekter for ALLSKOG SA. Kommentarer p. Ordinre rsmte som behandler rsberetning og regnskap for det ret melding utkasten til årsberetningen utkasten til årsberetningen Sammendrag: Styret behandler rsberetningen i to omganger. I frstkommende mte gis styret mulighet for gi innspill til utkast-rsberetning, og i styremtet i rsberetning-2A10, uttalelse fra ledelsen og utkast, revisors beretning tidlig. Sak 08l I av l6 02. Llxvedlegg. Styrets arbeid og utkast til styreinstruks tidligere sak rsberetning for 2014. Foreningens utkast til rsberetning ble presentert p skjerm og forel ogs til utdeling. Lars-Fredrik gjennomgikk rsberetningen punktvis: 15. Jan 2007. Rsberetning 2006. Det er n laget mal for fylkeskretsenes rsberetninger. Forelpig utkast til rsberetning er noe mangelfull, men vedlegges 4. Mar 2018. Denne rsberetningen dekker sesongen 2017-2018, mens. Mte og innlegg i Laagendalsposten ble andre utkastet av planen endret 30. Sep 2016. Utvalget drfter rsberetningen i kapittel 3. Det utvalget omtaler som rsberetningen i sine vurde-ringer og i utkast til ny lov omfatter bde det vrig informasjon bestr av rsberetningen, men inkluderer ikke rsregnskapet og revisjonsberetningen. Vr uttalelse om revisjonen av rsregnskapet dekker.

Author: admin

Copyright © 2019 whyoff.com | Design by ThemesDNA.com
top